Danas 25.03.2018. u organizaciji Društva matemaičara Srbije održano je Okružno takmičenje iz matematike za 2018. godinu. Ovde možete preuzeti zadatke i rešenja sa takmičenja. Državno takmičenje održava se 21.04.2018. Čestitamo svima na trudu i postignutom upehu! izvor: osvukloznica.wordpress.com
Više...
Dragi učenici i roditelji, Ovde možete preuzeti zadatke i rešenja sa školskog takmičenja iz matematike održanog 19 januara 2018. Za sada samo 3. i 4. razred, uskoro i ostali zadaci Dodatak: Postavljeni su i ostali zadaci i rešenja za 5. 6. 7. i 8. razred 
Više...
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je na svom sajtu objavilo datume održavanja takmičenja iz fizike za učenike osnovnih škola. Takmičenja će se održati prema sledećem rasporedu: – opštinsko takmičenje 10.2.2018. godine, – okružno takmičenje 10.3.2018. godine, – republičko takmičenje 28. i 29.4.2018. godine u 
Više...
Završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2016/2017. godinu – kombinovani test održan je u petak 16.06.2017 u 9 časova. Maksimalan broj bodova iz ovog testa je 10. Rešenja završnog ispita male mature iz kombinovanog testa 2017 možete pruzeti ovde:
Više...
Završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2016/2017. godinu iz matematike jezika održan je u cetvrtak 15.06.2017 u 9 časova. Maksimalan broj bodova iz ovog testa je 10. Rešenja završnog ispita male mature iz matematike 2017 možete pruzeti ovde:
Više...
Završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2016/2017. godinu iz srpskog (mađarskog) jezika održan je u sredu 14.06.2017 u 9 časova. Maksimalan broj bodova iz ovog testa je 10. Rešenja završnog ispita male mature iz srpskog jezika 2017 možete pruzeti ovde:
Više...
Dijagonala predstavlja duž koja spaja dva nesusedna vrha mnogougla. Pošto svaki vrh ima dva susedna vrha, broj dijagonala koje se mogu povući iz svakog vrha (ne mogu ni u same sebe) je d=n-3 pri čemu je n broj vrhova (stranica, uglova) mnogougla. Pošto u mnogouglu 
Više...
Odnos dva broja predstavlja njihov količnik koji se piše u obliku a:b što je isto kao a/b. Proširivanje razlomaka je množenje i brojioca i nazivnika istim brojem, a skraćivanje je deljenje brojioca i nazvnika istim brojem. Ni proširivanje ni skraćivanje razlomka ne menja početnu vrednost 
Više...
Šta se uči iz matematike u sedmom razredu? Realni brojevi. Kvadrat racionalnog broja. Rešavanje kvadratne jednačine. Kvadrat i koren racionalnog broja. Iracionalni brojevi. Operacije u skupu R. Brojevna prava. Pitagorina teorema. Primena na pravougli trougao, kvadrat i pravougaonik. Konstrukcija iracionalnih brojeva. Primena Pitagorine teoreme na 
Više...
Nije nam slučajno palo na pamet razmatranje ovog problema. Naime zadaci koji su predstavljali veliku glavobolju malim maturantima su upravo tekstualni i to jednačine sa jednom ili dve nepoznate. Primer I: Nađa se svakom od svojih prijatelja javila pismom ili razglednicom. Pisma je plaćala 10, 
Više...