Igramo se brojevima

volim matematiku

1. Pomnožite broj 142857 sa 2, sa 3, sa 4, sa 5, sa 6, a možete i sa 7.
2. Kvadrat nekog broja je jednak zbiru prvih toliko neparnih sabiraka (recimo 25=1+3+5+7+9)
3. Pomnožite 1×1, pa 11×11, pa 111X111, pa 1111×1111 i sve do 111111111X111111111.
4. Digitron u ruke, 1×8+1, pa 12×8+2, pa 123×8+3, … 123456789×8+9?
5. Gde je osam , tu je i devet 1×9+2, 12×9+3, 123×9+4 … 123456789×9+10=?
6. 1+2=3, 4+5+6=7+8, 9+10+11+12=13+14+15, 16+17+18+19+20=21+22+23+24…
7. Kvadrate brojeva od 51 do 59 nije lako izračunati. Mali trik može pomoći.
51×51=2601, 52×52=2704, 53×53=2809, 54×54=2916, 55×55=3025, od 56 do 59 znate i sami.

Facebook komentari

Ostavi komentar

Vaša email adresa nece biti objavljena. Polja sa * je neophodno popuniti

Lajkujte nas!

Kako bi prvi saznali zadatke i rešenja sa takmičenja, male mature, završnih i prijemnih ispita.

Budite u toku, jer drugi već jesu!