Kako raditi fiziku na završnom testu male mature?

Kako raditi fiziku na završnom testu male mature?

Kombinovani test sadrži samo četiri zadatka iz fizike tako da, za razliku od matematike gde imamo pet-šest sigurnih zadataka bez kojih je nemoguće zamisliti završni ispit, ovde je teško naslutiti šta će se pojaviti na maturi, ali poslednjih nekoliko godina su se ipak iskristalisali zadaci na koje treba obratiti posebnu pažnju. Naravno, preći zbirku i sve ispitne rokove (kako zvanične tako i probne) otkad se pojavio kombinovani test je imperativ, naročito ako je do mature ostalo više od 48 sati. Ukoliko nije, onda najviše pažnje obratiti na sledeće stvari:

– Razumeti kako nastaju, na šta se odnose i pravac delovanja sila (gravitaciona, sila potiska, trenje, elektrostatička, magnetna),
– Naučiti osnovne obrasce poput onih za potencijalnu i kinetičku energiju (na osnovu njih rezonovati da potencijalna energija zavisi od visine na kojoj se nalazi, ali ne i brzine tela), brzinu pri ravnomernom kretanju, Omov zakon,
– Savladati određivanje podeoka i znati očitati vrednost fizičke veličine, kako sa mernih instrumenata tako i sa koordinatnog sistema,
– Poznavati osnovne i izvedene jedinice i znati na koje fizičke veličine se odnose,
– Znati vrednost prefiksa mernih jedinica (kilo, deci, centi, mili) i prevračunati u osnovne jedinice,
– Na osnovu temperatura topljenja i ključanja odrediti agregatno stanje supstance,
– Poznavati principe poluge, spojenih posuda…

Ne treba učiti definicije niti znati napamet najkomplikovanije formule poput zavisnosti brzine od pređenog puta kod usporenog kretanja, ali se mora uključiti i zdrava logika koja može pomoći čak i ako nismo sigurni koje je rešenje zadatka.

Facebook komentari

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *