Program matematičkih takmičenja učenika Osnovnih škola Republike Srbije

Društvo matematičara Srbije

Sa promenom kalendara održavanja takmičenja došlo je i do promene programa na njima. Ovaj tekst ostavljamo da vidite kako je bilo nekada, a aktuelni program takmičenja možete naći ovde.

Česti su nesporazumi, šta dolazi, a šta sigurno ne na školskim takmičenjima iz matematike. Pogledajte ovde oblasti koje se pojavljuju na takmičenjima:

ŠKOLSKO TAKMIČENjE

Gradivo iz programa redovne i dodatne nastave u prethodnim razredima, logički i logičko-kombinatorni zadaci i još:

III razred: Poređenje, sabiranje i oduzimanje brojeva do hiljadu i odgovarajuće jednačine. Merenje i mere za dužinu. Rimske cifre. Krug i kružna linija. Ugao. Normalne i paralelne prave.

IV razred: Sabiranje i oduzimanje prirodnih brojeva. Problemski zadaci. Magični kvadrati. Prebrojavanje skupova tačaka, figura i brojevnih skupova.

V razred: Kocka i kvadar (površina i zapremina). Prirodni brojevi i deljivost. Prosti i složeni brojevi. Skupovi i skupovne operacije. Osnovni pojmovi geometrije. Prebrojavanje skupova tačaka, figura i brojevnih skupova.

VI razred: Deljivost i prosti brojevi. Osna simetrija. Celi brojevi. Racionalni brojevi. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. Apsolutna vrednost. Problemski zadaci.

VII razred: Površina trougla i četvorougla. Kvadriranje i korenovanje. Iracionalni brojevi. Pitagorina teorema.

VIII razred: Krug. Sličnost. Tačka, prava i ravan. Linearne jednačine i nejednačine i primene.

OPŠTINSKO TAKMIČENjE

Gradivo predviđeno za školsko takmičenje i još:

III razred: Množenje jednocifrenim brojem do hiljadu. Merenje i mere za vreme. Jednačine sa množenjem i deljenjem. Prebrojavanje skupova brojeva. Problemski zadaci. Dešifrovanje računskih operacija.

IV razred: Množenje prirodnih brojeva. Problemi presipanja, prevoženja, razmeštanja, merenja. Obim kvadrata, pravougaonika i odgovarajućih složenih figura. Jednačine.

V razred: Razlomci (osnovna svojstva i upoređivanje). Decimalni zapis broja.

VI razred: Trougao (uglovi, podudarnost i značajne tačke). Dirihleov princip.

VII razred: Stepeni i operacije sa njima.

VIII razred: Prizma. Jednačine s apsolutnim vrednostima.

OKRUŽNO TAKMIČENjE

Gradivo predviđeno za prethodne stupnjeve takmičenja i još:

IV razred: Deljenje prirodnih brojeva. Problemski zadaci sa jednačinama i dijagramima. Kvadrat i pravougaonik (površina). Zadaci numeracije.

V razred: Ugao. Razlomci (sabiranje i oduzimanje razlomaka u oba zapisa i odgovarajuće jednačine i nejednačine).

VI razred: Trougao (konstruktivni zadaci).

VII razred: Mnogougao. Polinomi. Geometrijski dokaz.

VIII razred: Piramida. Linearna funkcija. Linearne diofantske jednačine.

DRŽAVNO TAKMIČENjE

Gradivo predviđeno za prethodne stupnjeve takmičenja i još:

 VI razred: Množenje i deljenje racionalnih brojeva. Četvorougao (dokazni i konstruktivni zadaci).

VII razred: Krug. Tangentni četvorougao. Tetivni četvorougao.

VIII razred: Sistemi linearnih jednačina. Kongruencije po modulu. Elementarni problemi ekstremnih vrednosti. Nelinearne diofantske jednačine. Nejednakosti i primene.

SRPSKA MATEMATIČKA OLIMPIJADA

Svo gradivo predviđeno za prethodno navedene stupnjeve takmičenja.

Sveeee aaaaaa 😀

Izvor: dms.rs

Facebook komentari

Ostavi komentar

Vaša email adresa nece biti objavljena. Polja sa * je neophodno popuniti

Lajkujte nas!

Kako bi prvi saznali zadatke i rešenja sa takmičenja, male mature, završnih i prijemnih ispita.

Budite u toku, jer drugi već jesu!