Sabiranje i oduzimanje u skupu Z

Sa uvođenjem negativnih brojeva, brojevna poluprava postaje brojevna prava, a ono što se u prva četiri razreda „nije moglo“ (oduzimanje većeg broja od manjeg) postaje nešto što se radi. To unosi toliku zabunu tako da više deca nisu sigurna ni koliko je 3+2 ili 3-2 iako su to učili pre pet godina, odnosno u prvom razredu. Zato se u ovom tekstu osvrćemo na sabiranje i oduzimanje u skupu celih brojeva ili kraće, skupu Z.

Sabiranje dva pozitivna broja nije toliko problematično. 3+5=8

Tu se ne bismo duže zadržavali.

Sabiranje dva broja različitog predznaka. -2+5=3, 4-7=-3

Znak rešenja će biti onakav kakav je znak broja sa većom apsolutnom vrednošću (petica je „jača“ od dvojke, sedmica je „jača“ od četvorke), a brojnu vrednost ćemo dobiti oduzimanjem sabiraka. Ukoliko ispred broja različitog od nule ne piše ništa, to automatski znači da je taj broj pozitivan.

Sabiranje dva negativna broja obično predstavlja najveći problem. -2-3=-5

Možda najveću zabunu unosi poznata teza da “minus i minus daju plus”. -(-2) jeste 2, množenje/deljenje dva negativna daju pozitivno rešenje, ali ovde rešenje nije pozitivno. Pokušaji sa primerima iz života (pozajmiš od mame 2, od tate tri, koliko si dužan) da se rešenje nacrta na brojevnoj pravoj ili da se predstave na termometru se i ne pokazuju previše efikasnim, mada ko zna, vredi probati. Jednostavno deca najbolje pamte da se isti predznaci sabiraju, a suprotni oduzimaju.

I za kraj, upamtimo da je apsolutna vrednost nekog broja njegova vrednost bez predznaka, tj. apsolutna vrednost i pozitivnog i negativnog broja su pozitivne i nikako drugačije.

Facebook komentari

Ostavi komentar

Vaša email adresa nece biti objavljena. Polja sa * je neophodno popuniti