[latexpage]Domen funkcijeDomen funkcije obuhvata sve vrednosti za koje je funkcija definisana.Recimo funkcija $e^{\sqrt[3]{sin^7x}}$ je definisana za svako $x$ jer nema tačaka prekida.Na šta treba obratiti pažnju?Ne može se deliti nulom. Funkcija $y={x\over{x^{2}-1}}$ je definisana kad je u imeniocu (ispod razlomačke crte) broj različit od  $\pm 1$ jer 
Više...