Prvo savezno takmičenje iz matematike u SFR Jugoslaviji je održano u Beogradu 14. juna 1970. Evo kakve zadatke su radili tadašnji takmičari (sedmaci i osmaci su radili zajedno).ZadaciDešifrovati jednakost: abcd = (5c+1)2, tj. Naći takav četverocifreni broj abcd koji je jednak kvadratu broja (5c+1). Slova 
Više...