Dijagonala predstavlja duž koja spaja dva nesusedna vrha mnogougla. Pošto svaki vrh ima dva susedna vrha, broj dijagonala koje se mogu povući iz svakog vrha (ne mogu ni u same sebe) je d=n-3 pri čemu je n broj vrhova (stranica, uglova) mnogougla. Pošto u mnogouglu 
Više...