Zadaci:Nastavite niz  1, 2, 6, 42, 1806…2+3=10, 7+2=63, 6+5=63, 8+4=96, 9+7=?Imate dva kanapa koji kada se zapale gore tačno po sat vremena! Međutim, oni ne gore ravnomerno, što će reći da po dužini ne možete odrediti koliko je vremena prošlo ali opet izgore celi za 
Više...
 Ako se na svaku granu spusti po jedan vrabac, onda će za jednog vrapca nedostajati grana, a ako na svaku granu slete po dva vrapca, onda će jedna grana ostati slobodna. Koliko je vrabaca u jatu i koliko ima grana?Ako Ana da Jeleni jednu lopticu 
Više...