Kao što smo u tekstu o PISA testovima napomenuli, na vrhu svih lista nalazi se Finska. U čemu je tajna zemlje hiljadu jezera ili zemlje sa najboljim obrazovanjem, kako vam drago.Istina je da je Finska među tri evropske zemlje koje najviše odvajaju za obrazovanje, nekih 
Više...