Raspored aktivnosti upisa u sedmi razred pri matematičkoj gimnaziji:Do 16. juna u 19 časova – Prijavljivanje učenika putem interneta.juna u 10h – Početak testa sposobnosti.juna u 13h – Primanje žalbi na rezultate testa sposobnosti.juna u 16h – Objavljivanje konačnih rezultata testa sposobnosti.juna u 15h – 
Više...
Šta se uči iz matematike u sedmom razredu?Realni brojevi. Kvadrat racionalnog broja. Rešavanje kvadratne jednačine. Kvadrat i koren racionalnog broja. Iracionalni brojevi. Operacije u skupu R. Brojevna prava.Pitagorina teorema. Primena na pravougli trougao, kvadrat i pravougaonik. Konstrukcija iracionalnih brojeva. Primena Pitagorine teoreme na romb, paralelogram 
Više...