Raspored aktivnosti upisa u sedmi razred pri matematičkoj gimnaziji: Do 16. juna u 19 časova – Prijavljivanje učenika putem interneta. juna u 10h – Početak testa sposobnosti. juna u 13h – Primanje žalbi na rezultate testa sposobnosti. juna u 16h – Objavljivanje konačnih rezultata testa 
Više...
Šta se uči iz matematike u sedmom razredu? Realni brojevi. Kvadrat racionalnog broja. Rešavanje kvadratne jednačine. Kvadrat i koren racionalnog broja. Iracionalni brojevi. Operacije u skupu R. Brojevna prava. Pitagorina teorema. Primena na pravougli trougao, kvadrat i pravougaonik. Konstrukcija iracionalnih brojeva. Primena Pitagorine teoreme na 
Više...

Lajkujte nas!

Kako bi prvi saznali zadatke i rešenja sa takmičenja, male mature, završnih i prijemnih ispita.

Budite u toku, jer drugi već jesu!