Jedan od osnovnih kriterijuma za upis srednje škole je broj poena sa kojim budući srednjoškolac raspolaže nakon završnog ispita odnosno male mature. Naravno da je bitna i težina ispita, odnosno manji broj poena nakon težeg prijemnog će omogućiti upis i neke popularnije škole, ali odnosi 
Više...