Dva trougla su podudarna ukoliko su potpuno jednaki, odnosno ukoliko imaju jednake sve odgovarajuće elemente, sve tri stranice i sve uglove. Za dokazivanje podudarnosti dva trougla koriste se četiri stava o podudarnosti trouglova.I stav o podudarnosti trouglova – SUSAko dva trougla imaju jednake po dve 
Više...