Nije nam slučajno palo na pamet razmatranje ovog problema. Naime zadaci koji su predstavljali veliku glavobolju malim maturantima su upravo tekstualni i to jednačine sa jednom ili dve nepoznate.Primer I:Nađa se svakom od svojih prijatelja javila pismom ili razglednicom. Pisma je plaćala 10, a razglednice 
Više...
Nastavak teksta Tekstualni zadaciMajka ima 30, a ćerka 10 godina. Pre koliko godina je majka bila 5 puta starija od ćerke? Da bi zadatak bio korektan moramo imati onoliko jednačina koliko imamo i nepoznatih. Zbog toga treba biti oprezan sa uvođenjem novih nepoznatih. U prošlim 
Više...
Ne može da škodiTokom svoje višegodišnje prakse primetio sam dve fraze koje se najčešće ponavljaju, a to  su da ja (ili moje dete) mogu uraditi teške zadatke, ali se uvek napravi neka glupa greška, da se zaboravi minus ili neki broj, da je 3+2=6 ili 
Više...