Tekst koji kruži društvenim mrežama i koji na slikovit (nekom smešan, nekom žalostan) način prikazuje polaganje ispita uz prepisivanje na bubicu. Sočniji delovi su prerađeni, promenjeni i prilagođeni. Zločinački poduhvat protiv sopstvenog mozga Nekad su đaci i studenti prepisivali, ako već moraju, na boemski način 
Više...