Nacionalni savet za visoko obrazovanje je iznelo pozitivan stav u vezi sa uvođenjem velike mature. Šta ovo konkretno znači? Velika matura će se polagati na kraju školske 2018/19 što znači da će prva generacija „velikih maturanata“ biti učenici koji sada pohađaju drugi razred srednje škole. 
Više...