Osnovne škole u Srbiji na području AP Vojvodine Osnovne škole u Srbiji van područja AP Vojvodine Državni praznici i neradni dani su:– Dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji pada u petak, 11. novembra 2022. godine.– Sveti Sava – Dan duhovnosti, koji pada u petak, 
Više...