Listajući knjigu “Matematika svuda” koju su napisali Borisav Simić i Dragoljub Milošević naišli smo na neke zadatke koje delimo sa vama, a za koje nam se učinilo da bi mogli biti zanimljivi u predstojećim danima raspusta. Puno sreće u rešavanju. 1. U dvocifrenom broju je 
Više...
Ostalo je još dovoljno vremena do završnog ispita. Ipak, već polako počinju da zvone telefoni i raspitivanje počinje. Najbolja priprema je preći zbirku i odraditi zadatke koji su se pojavljivali na prethodnim ispitima. Međutim, postoje đaci i koji žele malo više i koji bi da 
Više...
Znamo u kakvim vremenima živimo. U skladu sa tim je i medijska slika koju čine dve polovine – tužna, strašna i uznemirujuća sa jedne i vulgarna i zaglupljujuća sa druge strane. Nažalost, slična je stvar i sa našim obrazovanjem. Zato se roditelji dobre dece (a 
Više...
Rimski brojevi su nastali u starom Rimu. Služe pre svega za prikazivanje rednih brojeva i zbog toga oni su ograničeni samo na prirodne brojeve. U tome je i njihova mana da se rimskim ciframa ne mogu prikazivati negativni i decimalni brojevi, kao ni broj nula. 
Više...
Savršen broj je onaj broj koji je jednak zbiru svojih delilaca (uključujući i broj 1) različitih od sebe. Najmanji savršen broj je 6 koji dobijamo kao zbir 1+2+3. Sledeći brojevi koji zadovoljavaju ovaj princip su 28, 496, 8128 i tako dalje. Do sada je otkriveno 
Više...
1. U 6 časova izjutra u nedelju gusenica je počela da se penje uz drvo. U toku dana se popne na 5 metara, a u toku noći se spusti za 2 metra. I tako i sledećeg dana. Kog dana i u koliko časova će ona 
Više...
Zadaci: Nastavite niz  1, 2, 6, 42, 1806… 2+3=10, 7+2=63, 6+5=63, 8+4=96, 9+7=? Imate dva kanapa koji kada se zapale gore tačno po sat vremena! Međutim, oni ne gore ravnomerno, što će reći da po dužini ne možete odrediti koliko je vremena prošlo ali opet 
Više...
  Ako se na svaku granu spusti po jedan vrabac, onda će za jednog vrapca nedostajati grana, a ako na svaku granu slete po dva vrapca, onda će jedna grana ostati slobodna. Koliko je vrabaca u jatu i koliko ima grana? Ako Ana da Jeleni 
Više...
  Tri zadatka koji se često pojavljuju: 1. Raspolažemo sa devet novčića jednakih po izgledu, od kojih je jedan neispravan – malo je lakši. Kako ćemo sa svega dva merenja utvrditi koji je novčić neispravan? 2. Od osam novčića, jednakih po izgledu, jedan je neispravan 
Više...
Milica Živković – doktor nauka. Aleksandra Bodlović – zvanično proglašena za jednog od 50 najboljih studenata FIU univerziteta u Majamiju. Miloš Tepavčević – učesnik saveznog takmičenja iz matematike. Marko Rašeta – učesnik saveznog takmičenja iz matematike. Ilija Marić – drugo mesto na okružnom takmičenju iz 
Više...